zmiana dostawcy prąduO źródłach energii czy to
odnawialnych czy nieodnawialnych słyszeliśmy pewnie nie jeden raz, czy to na
lekcji geografii czy też biologii juz w szkole podstawowej. Jak wiadomo energia
musi posiadać jakieś swoje źródło pochodzenia, materiał z którego powstaje. Do
tych surowców, które nie ulegają odnowie należy między innymi węgiel kamienny,
torf, ropa naftowa czy gaz ziemny. Natomiast jeśli chodzi o źródła, które są w
stanie odnawiać się to należą do nich w głównej mierze energia wód, wiatru,
słoneczna czy biomasy. Z tych właśnie metod najczęściej korzysta się, ponieważ
nie mają one szkodliwego wpływu na stan środowiska. Istotny jest także fakt, że
są niewyczerpywalne. To z jakich form pozyskiwania energii elektrycznej
korzysta dany kraj będzie zależało w głównej mierze od ilości posiadania danego
surowca. Surowca, z którego będzie można otrzymywać taką ilość prądu, by
wystarczyła na sprostanie potrzebom obywateli danego kraju. Polska najwięcej
energii wytwarza z węgla kamiennego. Zresztą także i inne państwa wykorzystują
w głównej mierze właśnie ten rodzaj surowca, jak i ropę naftową do produkcji
energii. Jednak jak wynika z badań z roku na rok spada wydobycie węgla
kamienneg, a co się z tym wiąże i wytwarzanie z niego prądu istotnie maleje.
Jeśli chodzi o węgiel brunatny to jest on znacznie młodszą odmianą węgla
kamiennego. Zazwyczaj elektrownie prudukujące energię z tego rodzaju węgla
znajdują się w pobliżu miejsca jego wydobycia z racji tego, że jest on bardzo
mocno uwodniony i dlatego kompletnie nie opłaca się go transportować na duże
odległości. Mówiąc o źródłach energii nie można nie wspomnieć o tak znaczącym i
słynnym surowcu jak ropa naftowa. Jest ona jednym z najdoskonalszych surowców
służących do produkcji energii elektrycznej z racji swojej dużej kaloryczności.
Ponad połowa zasobów ropy naftowej znajduje się na terenie Zatoki Perskiej.
Dość istotnym surowcem jest także gaz ziemny, a jego wartość cenowa ulega
znacznemu wzrostowi z roku na rok. Porównując gaz ziemny w stosunku do źródeł
energii elektrycznej to jest on jednym z najbardziej ekologicznych surowców,
gdyż jego skład nie wpływa na zanieczyszczenie ekologii, dlatego też jest
szeroko promowany surowiec wśród wielu państw. Także złoża uranu są
wykorzystywane w celach produkcji energii elektrycznej na całym swiecie. Uran
jest pierwistkiem bardzo rakotwórczym, a w naturze występuje zazwyczaj w
postaci tklenków. Pomimo swojej szkodliwości często jest wykorzystywany w
elektrowanich do produkcji prądu głównie z racji wysokiej kaloryczności i
ogromnego potencjału w tworzeniu prądu. Pomimo, że istnieje wiele form i
surowców, dzieki którym istnieje możliwość pozyskiwania energii elektrycznej,
cena prądu cały czas ulega w szalonym tempie podwyższeniu. Trudno więc w takiej
sytuacji mówić o jakichkolwiek oszczędnościach. Istotny jest więc taki wybór
źródła energii, który zmusi zmiana dostawcy prądu do optymalizacji cen energii. W
poszukiwaniu najlepszego rozwiązania dotyczącego kwesti wyboru najtańszego zmiana  dostawcy energii warto przejrzeć dokładnie każdą z ofert, które pojawiają się
na rynku. Choć konkurencja na rynku energi jest wciąż stosunkowo mała,
optymalizacja energii powinna stać się priorotetem przede wszystkim dla osób
rządzących państwem, gdyż tylko zmieniając rynek można wpłynąć na dystrybutorów
prądu i sprzedawców, którzy w walce o zdobycie klienta będą konsekwentnie
zmniejszali ceny energii elektrycznej.